× بستن تبلیغات

بلیط هواپیما اهواز مشهد
اقدام پژوهی رایگان doc

دانلود اقدام پژوهی معلمان , دبیران , مدیران , معاونان


دانلود اقدام پژوهی معلمان , دبیران , مدیران , معاونان به شرح زیر می باشد

دانلود اقدام پژوهی معلمان , دبیران , مدیران , معاونان لزوم آشنایی معلمان با اقدام پژوهی


درگیر پژوهش در عمل هستند .

طرفداران ((اقدام پژوهی )) از جمله پژوهش در عمل آموزشی براین باور تاکید دارند که به دلایل گوناگون، پژوهش باید از انحصار نخبگان در آید وبه صورت پژوهش مشارکتی جزو وظایف همه دست اندکاران به ویژه خود معلمان قرار گیرد برخی از این دلایل به شرح ذیل می باشد :

 • چون یافته ها و نتایج پژوهش را در نهایت معلم به کار خواهد برد پس چه بهتر که خودوی دست به پژوهش بزند.
 • معلم بیش از دیگران در معرض پرسش قرار می گیرد .پس بهتراست برای پاسخگو بودن ،خود وی درگیر پژوهش وحل مساله گردد.چرا که نتایج پژوهش ها نشان می دهد والدین علاقمندند پرسش خود را در درجه نخست با معلمان در میان بگذارند.
 • معلم ضمن پژوهش ،رشد کرده و بالنده می گردد ، معلم چاره یاب می شود ، نو آوری ونوجویی شایع می شود .
 • پژوهش رنگ وموی محلی (بومی) به خود می گیرد .چون که هر معلمی در محل خودیک پژوهشگر می شود .
 • نتایج بدست آمده از پژوهش های معلمان کاملا جنبه ی بکاربردی پیدا می کند ، چرا که معلم فقط برای حل مساله کلاس یا مدرسه ی خودبه دست به پژوهش می زند.
 • کارایی {واثر بخشی } تحقیق خیلی زود بوسیله ی معلم معلوم می گردد واصلاح کاستی ها نیز بوسیله خود معلم ودر نتیجه سریعتر انجام می گیرد .
 • معلم اگر خود پژوهنده نباشد ممکن است نسبت به نتایج تحقیقات دیگران واکنش نشان دهد.
 • اگر معلم خود دست به کار تحقیق بزندو مساله اش را به این طریق حل کند نسبت به یافته های خود احساس تعلق خاطر می کند.
 • در مقایسه با هزینه های خرج شده ونا موفق در زمینه های مختلف پژوهشی، پژوهش های "معلم پژوهنده"بسیار منطقی و مناسب تراست.
 • با درگیرشدن معلم در عمل پژوهش {معلم پژوهنده } ،موضوع جدایی میان نظریه تئوری و عمل از میان می آورد .
 • مشارکت دادن معلمان در پژوهش موجب انگیزه در آنان می شود واعتماد به نفس وخودباوری رادر انان تقویت می کند .
 • معلمان، مناسب ترین افراد درتشخیص مسائل ونیازهای دانش آموزان وآموزش وپرورش هستند ، پس چه بهتر که این مسائل بدست خود آنان گردد
 • در فرایند تحقیق هرچه معلم صلاح دانست تغییرهای لازم را اعمال می کند .
 • در پژوهش عملی نتایج از بالا یا بیرون از کلاس صادر نمی شود بلکه از پایین وتوسط خود معلم ودیگر مشارکت کنندگان حاصل می شود .
 • مشارکت دادن معلمان در پژوهش نوعی احترام واعتماد به آنان است ودر معلمان انگیزه درونی نسبت به پژوهش عمل ایجاد می کند .

این دلیل وبسیاری از استدلال های دیگر موجب شده است که امروزه به پژوهش های حین عمل یا پژوهش عملگرا به خصوص در عرصه ی آموزش بوسیله خود،معلمان توجه شود . امید است معلمان عزیز ماتلاش کنند ، اولا ٌ این روش را بخوبی بشناسند وثانیاٌ آن را درحل مسائل آموزشی خودبکار گیرند درقسمت های بعدی هرچند به طور مختصر به ذکر خصوصیات وچگونگی ًروش تحقیق عملی (اقدام پژوهی ) ً می پردازیم .

حوزه عمل و هدف اقدام پژوهي:

اقدام پژوهی یک فعالیت علمی و پژوهشی است که توسط هر فردی که در حوزه ای به کار مشغول است ، ممکن است انجام پذیرد.

يك كارگر در محيط كاري، جهت بهبود شرايط كاري،اصلاح فرايند فعاليتها،ارتقاي بهره وري بخش خود،با رعايت دقت و تفكر و حسن تدبير،دست به فعاليتي مي زند كه تغيير وضع موجود و تبديل آن به وضع مطلوب،محسوس و قابل گزارش است.اين فعاليت او يك "اقدام پژوهي" است.

يك مدير،با مشاهده يك معضل اداري ، با انديشه و تدبير، در رفع آن به تلاش و فعاليت مي پردازد و نتيجه عمل او منجر به بهبود موجود شده ،قابل گزارش و مطالعه است. اين فعاليت يك "اقدام پژوهي" است.

يك معلم ، براي ارتقاي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس خود،با ابتگار و تدبير و با به كارگيري روش هاي مطلوب، دست به فعاليت هايي مي زند كه منجر به پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس مي شود، اين معلم "اقدام پژوهي" انجام داده است .

فعاليتهاي فوق و هرفعاليتي كه در محيط كاري،منجر به تبديل وضع موجود به وضع مطلوب و يا تبديل وضع نامطلوب به وضع مطلوب می شود، یک «اقدام پژوهی» است. به معناي ديگر ،كاري است كه مي توان نام آن را تحقيق و پ‍ژوهش گذاشت . تحقيق و پژوهشي كه در حين عمل و فعاليت محقق مي شود.

اين گونه فعاليتها را ازآن جهت تحقيق و پژوهش مي ناميم كه منجر به تغيير درجهت مطلوب شده و فرد تلاشگر،به حقايقي دست پيدا كرده كه با تكيه به آنها توانسته است اين تغيير را ايجاد كند. صاحب نظران ، در تعريف تحقيق،كشف روابط حاكم بين پديده ها را مورد تاكيد قرار داده اند. ايجاد تغيير در وضع موجود براثر تعامل پديده ها و تاثير متقابل آنهاست و يك فرد،بدون كنترل اين روابط و احاطه برآنها، نمي تواند تغيير مورد نظر خود را ايجاد كند.

تعريف اقدام پژوهشي:

اقدام پژوهی عبارت است از «فعالیت علمی در محیط کاری که در آن فرد یا افراد، با روش ابتکاری، برای تبدیل وضع موجود (نامطلوب) به وضع مطلوب فعالیت می کنند.»

مقدمه از جزوه اقدام پژوهی :

تعاریف اقدام پژوهی:

اقدام پژوهی نوعی پژوهش کارور practitioner research که می تواند به شما کمک کند تا در هر جایی که مشغول به کار هستید وظایف شغلی خود را به نحو بهتری انجام دهید .(آهنچیان ،1382ص 25)

رضایی (1382) به نقل از بورلی1993 ، اقدام پژوهی را پژوهش آگاهانه، سنجیده و معطوف به راه حل تعریف می کند که به صورت فردی یا گروهی انجام می شود.(ص 67)

رضایی( 1382 ) به نقل ازکارسون و همکاران 1989 اقدام پژوهی را ترکیبی از عمل و پژوهش و تلاشی برای شناخت اقدامات تربیتی به منظور اصلاح و بهبود محیط آموزشی تعریف می کنند.

بازرگان(1382 ) اعلام می دارد: اقدام پژوهی فرایند جست و جوی منظم مشارکتی برای ’’ مشخص کردن یک موقعیت نامعین’’ و کوشش جهت کاهش یا رفع آن است. (ص148 )

هدف از اقدام پژوهی چیست؟

سرمد و همکاران (1379 )به نقل از بازرگان هدف این دسته از پژوهش های آموزشی، توصیف شرایط یا پدیده های مربوط به نظام آموزشی می باشد.

با استفاده از اقدام پژوهی می توان موقعیت های نامعین ملموس مربوط به اقدام ها و عملیات آموزشی را مشخص کرد و در بهبودی آن کوشید.( ص 84 )

رضایی (1382 )به نقل از ژانت مسترز هدف اقدام پژوهی را " کمک به حل مسائل عملی مورد توجه و علاقه مردم در یک موقعیت دشوار" می داند. ( ص 71 )

مراحل اجرایی اقدام پژوهی:

*مرحله اول اقدام پژوهی - تشخیص و تبیین مساله: محقق با مساله ای روبه رو می شود ، ابعاد مختلف آن را بررسی می کند و از وجود آن به یقین می رسد.

*مرحله دوم اقدام پژوهی - ایجاد تغییر: به دنبال راه حل مساله جستجو می کند، راه حل ها را شناسایی و اجرا می نماید تا به تغییر مورد دلخواه خود برسد.

*مرحله سوم اقدام پژوهی - نتیجه گیری: نتیجه فعالیت خود را ملاحظه و مورد دقت قرار می دهد .

این سه مرحله را می توان به چند مرحله خرد تقسیم نمود:

√تشخیص و تبیین مساله:

الف- برخورد با مساله اقدام پژوهی

ب- شرح و توضیح مساله و توصیف وضع موجود اقدام پژوهی

پ- شواهد اقدام پژوهی 1(ارائه دلایل،مدارک،اسناد،اعداد و ارقامی که وضع موجود را به طور عینی و ملموس تبیین نماید.)

√ ایجاد تغییر اقدام پژوهی :

الف- گردآوری اطلاعات(جهت ارائه راه حل) اقدام پژوهی

ب- تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات جمع آوری شده.اقدام پژوهی

پ- انتخاب راه حل یا راه حل ها اقدام پژوهی

ت- اعتبار بخشی راه حل یا راه حل ها اقدام پژوهی

ث- اجرای راه حل یا راه حل ها اقدام پژوهی

√ نتیجه گیری اقدام پژوهی :

الف- شرح و توضیح تغییر ایجاد شده و توصیف وضع مطلوب اقدام پژوهی

ب- شواهد2 اقدام پژوهی (ارائه دلایل،مدارک،اسناد،اعداد و ارقامی که وضع مطلوب را به طور عینی و ملموس تبیین نماید.)

اقدام پژوهی

وجوه اشتراک و افتراق اقدام پژوهی با دیگر پژوهش ها

رضایی 1382 به نقل از مک نیف و همکاران به وجوه اشتراک و افتراق اقدام پژوهی و دیگر پژوهش ها اشاره کرده و معتقدند اقدام پژوهی در این ویژگی ها باسایرتحقیقات مشترک است .

اقدام پژوهی به دانش جدید منجر و منتهی می شود. اقدام پژوهی شواهدی را برای پشتیبانی از این دانش تدارک می بیند. فرایند شکل گیری دانش جدید را آشکار می سازد. اقدام پژوهی دانش جدید را به دانش موجود پیوند می زند.

وجوه تفاوت آن عبارت است از:

اقدام پژوهی مستلزم عمل و اقدام به عنوان بخش مکمل و لازم از خود فرایند تحقیق است
بیشتر از جنبه های ارزش های حرفه ای محقق روی آن تأکید می شود تا ملاحظات روش شناسانه ضرورتاً پژوهشی درون مجموعه ای insider research است یعنی مربی یا کارگزار اعمال حرفه ای خود را مورد بررسی و پژوهش قرار می دهد.

تفاوت بارز اقدام پژوهی با دیگر شیوه های پژوهشی در تفاوت موجود بین دو پرسش زیر مشخص است.
در اینجا چگونه می توانم کیفیت کارم را بهبود بخشم ، پرسش وایتهد

اقدام پژوهی اینجا چه اتفاقی در حال وقوع است .پرسش بسی .(85 -84)

لزوم آشنایی معلمان با اقدام پژوهی (ایرانی و بختیاری ، 1382، ص 414)

طرفداران ‘‘اقدام پژوهی‘‘ از جمله پژوهش در عمل آموزشی بر این باور تأکید دارند که به دلایل گوناگون پژوهش باید از انحصار نخبگان درآید و به صورت پژوهش مشارکتی جزو وظایف همه دست اندرکاران به ویژه خود معلمان قرار گیرد.

برخی از این دلایل به شرح ذیل می باشد:

- یافته ها و نتایج پژوهش اقدام پژوهی را در نهایت معلم به کارخواهد برد.

- معلم بیش از دیگران در معرض پرسش اقدام پژوهی قرار می گیرد.

- معلم ضمن پژوهش اقدام پژوهی ، رشد کرده و بالنده می گردد ، چاره یاب می شود.

- پژوهش رنگ و بوی محلی به خود می گیرد.

- نتایج بدست آمده از پژوهشهای معلمان کاملاً جنبه ی کاربردی پیدا می کند.

- اصلاح کاستی ها بوسیله معلم و در نتیجه سریعتر انجام می گیرد.

- معلم اگر خود پژوهنده نباشد ممکن است نسبت به نتایج تحقیقات دیگران واکنش نشان دهد.

- با درگیر شدن معلم در عمل پژوهش، موضوع جدایی میان نظریه تئوری و عمل از میان می رود.

- معلمان مناسب ترین افراد در تشخیص مسائل و نیازهای دانش آموزان هستند.

اقدام پژوهی

مراحل اقدام پژوهی ) ساکی 1382 به نقل از کلهان 2003، ص 100)

اقدام پژوهی را رویکردی برای مطالعه و حل مسائل آموزشی توسط معلمان ذکر می کند. موضوعاتی نظیر جو کلاس، مدیریت کلاس، راهبردهای تدریس، مواد آموزشی و رفتار اجتماعی و شناختی دانش آموزان می توانند در مسیر پژوهش حین عمل مورد مطالعه قرار گیرند و بر حسب نیاز، تغییرات لازم در این زمینه ها انجام شود.

مراحل اقدام پژوهی عبارتند از : (سرمد و همکاران ،1377 ، ص 86 )

مرحله اول تشخیص و برنامه ریزی اقدام پژوهی

مرحله دوم اقدام برای رفع مشکل اقدام پژوهی

مرحله سوم مشاهده به منظور نمایان ساختن میزان تغییرات انجام شده جهت رفع مشکل اقدام پژوهی

مرحله چهارم تحلیل و تعدیل اقدام پژوهی

مراحل و گامهای اقدام پژوهی عبارتند از : ( بازرگان1382، ص 173- 156 )

چرخه اقدام پژوهی از چهار حلقه به شرح زیر تشکیل می شود :

1- برنامه ریزی اقدام پژوهی

2 - اقدام اقدام پژوهی

3- مشاهده اقدام پژوهی

4 بازتاب تحلیل وتعدیل اقدام پژوهی

شیوه شناسایی راه حل در اقدام پژوهی

کشف وشناسایی راه حل بهینه مستلزم اقدامات زیر است :

1- به راه حل هایی باید اندیشید که امکان عملی بودن آنها مقدور باشد .

2- تجزیه وتحلیل اطلاعات گردآوری شده و نتایج به دست آمده از مراحل مختلف تحقیق ، اساس شناسایی راه حل است .

3- آزمون فرضیه ها به روش علمی و آماری

4- نظر خواهی از همکاران و افراد مجرب که به منبع مشکل نزدیک تر هستند .

5- پرهیز از شتاب زدگی

6- راه حل در دل خود مشکل نهفته است . لذا با تبیین دقیق وضع موجود ٬ راه حل مناسب به تدریج مکشوف می شود .

7- توجه به اقدامات و ابداعات پژوهشگران دیگر

8- مقایسه راه حل های ارائه شده به منظور انتخاب راه حل مناسب .

زمینه‌‌های اقدام پژوهی ( برگرفته از بخشنامه دوازدهمین فراخوان برنامه معلم پژوهنده )

هدف اساسی اقدام پژوهی (برنامه ‌معلم پژوهنده) بررسی، شناسایی، تبیین و حل مسأله و مشکل محیط کار و فعالیت‌ است (کلاس درس، مدرسه، ادارات و سازمان‌های آموزش و پرورش) و از نتایج اقدام ‌پژوهی برای حل مسائل خاص در موقعیت‌های معین استفاده می‌شود. در اقدام پژوهی، معلم پژوهنده، پژوهش خود را شخصاً به مرحله اجرا در می‌آورد و از نتایج آن در بهبود شرایط کاری خود بهره می‌برد. معلمان و فرهنگیان علاقه‌مند می‌توانند با بهره‌گیری از این روش به پژوهش بپردازند. برخی از مهمترین زمینه‌های اقدام پژوهی در برنامه دوازدهم به شرح زیر می باشد:

1- موضوعات مربوط به فرآیند یاددهی- یادگیری، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و مسائل تحصیلی آنان ،

2 - روش‌های نو و ابتکاری در آموزش مفاهیم دینی ،

3- روش‌های نو در آموزش ریاضی، علوم و سواد خواندن (بررسی مسائل و مشکلات دانش‌آموزان در این زمینه‌ها و ارائه راه‌ حل‌های نو و ابتکاری ، به ویژه‌ با توجه به نتایج مطالعه‌های بین المللی PIRLS , TIMSS )

4- موضوعات مربوط به ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان

5- روش‌های نو و ابتکاری در استفاده از فناوری اطلاعات و تکنولوژی آموزشی در تدریس

6- موضوعات مربوط به فرآیندهای کلاس درس( نحوه استفاده از همکاری سایر دانش‌آموزان، پویایی گروه)

7- روش‌های نو و ابتکاری در آموزش مهارت‌هایی نظیر حل مسأله و استدلال به دانش‌آموزان و پرورش خلاقیت آنان

8- روش‌های نو و ابتکاری در شناسایی مسائل عاطفی- رفتاری دانش‌آموزان و ارائه راه‌حل‌ در این زمینه

9- موضوعات مربوط به با نشاط سازی مدارس و کلاس‌های درس، تحقق مدرسه زندگی

10- موضـوعات مـربوط‌ به مـدیـریت مدارس (بررسـی مسـائل و راه‌حـل‌ها) مواردی از قبیل: ارتقاء مشارکت اولیاء ‌دانش‌آموزان در اداره امور مدرسه، بهبود فرآیندهای مدیریت مدرسه، ارزشیابی عملکرد دبیران ، روش‌های بهبود نظارت بر فعالیت‌های آنان ، ارتقاء جو مدرسه

11- موضوعات مربوط به بهبود فرآیند های مدیریتی در ادارات مناطق و سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها (مواردی نظیر: بهبود فرآیند بهره ‌وری، بهبود فرآیند تصمیم‌گیری، بهبود فرایند برنامه‌ریزی، نظارت بر عملکردها، مدیریت مشارکتی ، ارزشیابی عملکرد، فرهنگ و جوسازمانی، تکریم ارباب رجوع، مدیریت زمان، کارآفرینی، راههای افزایش انگیزه همکاران (این موضوع‌ ها برای کارشناسان شاغل در ادارات مناطق و شهرستانها و سازمان آموزش و پرورش استان‌ها که مایلند در برنامه دوازدهم شرکت نمایند ، پیشنهاد می‌شود).

12- سایر موضوعات انتخاب شده به ابتکار معلمان عزیز .

لینک دانلود : اقدام پژوهی معلمان , دبیران , مدیران , معاونان

برچسب ها : اقدام پژوهی بصورت ورد ، اقدام پژوهی کامل بصورت ورد ، اقدام پژوهی مقطع دبیرستان ، اقدام پژوهی مقطع ابتدایی ، اقدام پژوهی کامل و آماده بصورت ورد ، اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی ، اقدام پژوهی دبیر ، سایت اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی در مورد اقدام پژوهی درباره ، اقدام پژوهی درس ، اقدام پژوهی هنر اموز ، نمونه موضوعات پیشنهادی اقدام پژوهی ، دانلود رایگان مقالات اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی ، دانلود رایگان اقدام پژوهی ، دانلود رایگان اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی ، دانلود رایگان اقدام پژوهی ابتدایی ، اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی pdf ، اقدام پژوهی رایگان doc ، سایت اقدام پژوهی آموزش و پرورش ، معاون ، مدیر ، معلم ، دبیران فایل ، اقدام پژوهی رایگان کندنویسی ، اقدام پژوهی رایگان لکنت زبان ، اقدام پژوهی رایگان حواس پرتی ، اقدام پژوهی رایگان ابتدایی ، اقدام پژوهی رایگان word ، اقدام پژوهی رایگان pdf ، اقدام پژوهی رایگان ورد ، اقدام پژوهی رایگان درباره بدخطی ،
+ تعداد بازدید : 8 |
نوشته شده توسط ali در دوشنبه 25 بهمن 1400 و ساعت 14:50

اقدام پژوهی چگونه می توانم اضطراب امتحان را در برخی ازدانش آموزان دخترانه کلاس پنجم کاهش دهم معرفی : اقدام پژوهی چگونه می توانم اضطراب امتحان را در برخی ازدانش آموزان دخترانه کلاس پنجم کاهش دهم . بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات ۶ ، قیمت ۲۹۰۰ تومان. فهرست مطالب در زیر آمده است : فرمت: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: ۶ قسمتی از متن اقدام پژوهی چگونه می توانم اضطراب امتحان را در برخی ازدانش آموزان دخترانه کلاس پنجم کاهش دهم : مقدمه اضطراب اختلالی است که می تواند گاه موجب بروز عدم تحرک در خانواده شود . « اضطراب امتحان نوعی ناآرامی‌و تشویش است که به علت نگرانی و ترس در حین، قبل و بعد از امتحان تجربه می‌شود. معمولاً همه اضطراب را تجربه می‌کنند ولی برخی از دانش آموزان ، در می‌یابند که اضطراب به حدی در یادگیری و امتحانات آنها دخالت می‌کند که نمراتشان را جداً تحت تأثیر قرار می‌دهد.» ( سایت اینترنتی )

لینک دانلود فایل

برچسب ها : اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی Doc ، اقدام پژوهی Word ، اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی ، اقدام پژوهی ابتدایی Doc ، اقدام پژوهی املا پایه پنجم ، اقدام پژوهی املا پنجم ، اقدام پژوهی املا پنجم ابتدایی ، اقدام پژوهی املا کلاس پنجم ، اقدام پژوهی با فرمت Word ، اقدام پژوهی با فرمت ورد ، اقدام پژوهی برای پایه پنجم ، اقدام پژوهی بصورت ورد ، اقدام پژوهی به صورت ورد ، اقدام پژوهی پایه پنجم ، اقدام پژوهی پایه پنجم املا ، اقدام پژوهی پایه ی پنجم ، اقدام پژوهی پنجم ، اقدام پژوهی پنجم ابتدایی ، اقدام پژوهی پنجم دبستان ، اقدام پژوهی در قالب Word ، اقدام پژوهی در قالب ورد ، اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی ، اقدام پژوهی در مقطع پنجم ابتدایی ، اقدام پژوهی در مورد ، اقدام پژوهی درباره ، اقدام پژوهی درس ریاضی پایه پنجم ، اقدام پژوهی درس ریاضی پنجم ، اقدام پژوهی درس ریاضی پنجم ابتدایی ، اقدام پژوهی رایگان Doc ، اقدام پژوهی رایگان Word ، اقدام پژوهی ریاضی پنجم ، اقدام پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی ، اقدام پژوهی علوم پنجم ابتدایی ، اقدام پژوهی فایل ورد ، اقدام پژوهی کامل به صورت Word ، اقدام پژوهی کامل و بصورت ورد ، اقدام ،
+ تعداد بازدید : 81 |
نوشته شده توسط ali در شنبه 11 خرداد 1398 و ساعت 15:20

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای اجتماعی دانش آموزان را بهبود بخشم عنوان: دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای اجتماعی دانش آموزان را بهبود بخشم.بافرمت ورد و قابل ویرایش.تعداد صفحات اقدام پژوهی ۵۰ فرمت word. راهنمای خرید : برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. چکیده اجتماعی شدن و ارائه رفتار مناسب، یک سیستم دو جانبه ارتباطی، ‌میان فرد درجامعه است به همین جهت هم تاثیرات فرهنگی و هم الگوهای رشدی فرد بطور هم زمان مد نظر قرار داده می شود. خانواده و آموزش وپرورش دو نهادی هستندکه بیشرین نقش الگویی و تاثیر گذاری در رفتارهای فردی و اجتماعی دانش آموزان را دارند. مقدمه آموزش وپرورش یکی اززیر شاخه های اجتماعی شدن است. اجتماعی شدن فرایندی است که به انسان راههای زندگی کردن در جامعه را می آموزد ، شخصیت می دهد.ظرفیت اورا در جهت انجام وظایف فردی به عنوان عضوجامعه، توسعه می بخشند. از اهداف اجتماعی شدن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

لینک دانلود فایل

برچسب ها : اقدام پژوهی Doc ، اقدام پژوهی Word ، اقدام پژوهی آسیب های اجتماعی ، اقدام پژوهی ابتدایی Doc ، اقدام پژوهی اجتماعی ، اقدام پژوهی اختلال رفتاری ، اقدام پژوهی اختلالات رفتاری ، اقدام پژوهی اختلالات رفتاری رقیه ، اقدام پژوهی اصلاح رفتار ، اقدام پژوهی اصلاح روابط اجتماعی دانش اموزان ، اقدام پژوهی اضطراب اجتماعی ، اقدام پژوهی با فرمت Word ، اقدام پژوهی با فرمت ورد ، اقدام پژوهی با موضوع مشکلات رفتاری ، اقدام پژوهی بصورت ورد ، اقدام پژوهی به صورت ورد ، اقدام پژوهی بهبود مشکلات رفتاري ، اقدام پژوهی پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، اقدام پژوهی در قالب Word ، اقدام پژوهی در قالب ورد ، اقدام پژوهی در مورد آسیب های اجتماعی ، اقدام پژوهی در مورد اختلال رفتاری ، اقدام پژوهی در مورد اختلالات رفتاری ، اقدام پژوهی در مورد علوم اجتماعی ، اقدام پژوهی درباره آسیب های اجتماعی ، اقدام پژوهی درباره اختلالات رفتاری ، اقدام پژوهی درس مطالعات اجتماعی ، اقدام پژوهی درس مطالعات اجتماعی متوسطه اول ، اقدام پژوهی رایگان Doc ، اقدام پژوهی رایگان Word ، اقدام پژوهی رشته علوم اجتماعی ، اقدام پژوهی رفتار ، اقدام پژ ،
+ تعداد بازدید : 76 |
نوشته شده توسط ali در شنبه 11 خرداد 1398 و ساعت 15:18

اقدام پژوهی چگونه توانستم اعتماد به نفس محمد امین دانش آموز پایه اول را بالا ببرم؟ دانلود فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم اعتماد به نفس محمد امین دانش آموز پایه اول را بالا ببرم؟ با فرمت ورد قابل ویرایش. نوع فایل: word تعداد صفحات: ۲۸ صفحه قیمت: ۲۹۰۰ تومان چکیده اقدام پژوهی چگونه توانستم اعتماد به نفس محمد امین دانش آموز پایه اول را بالا ببرم؟ یکی از دلایل عمده بسیاری از اختلالات رفتاری و شخصیتّی در کودکان و نوجوانان.ضعف در اعتماد به نفس و احساس خودارزشمندی (عزت نفس) است. بنابر این امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از این اختلالات، پرورش و تقویّت احساس اعتماد به نفس و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان، نقش بسزایی ایفا می کند. شروع مدرسه زمان خوبی برای تقویت اعتماد به نفس است.زمانی که قصد داریم به فرزندمان بیاموزیم چه اهدافی را در زندگی داشته باشد.


لینک دانلود فایل

برچسب ها : اقدام پژوهی Doc ، اقدام پژوهی Word ، اقدام پژوهی ابتدایی Doc ، اقدام پژوهی اعتماد به نفس ، اقدام پژوهی اعتماد به نفس دانش آموزان ، اقدام پژوهی افزایش اعتماد به نفس ، اقدام پژوهی افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان ، اقدام پژوهی با فرمت Word ، اقدام پژوهی با فرمت ورد ، اقدام پژوهی بصورت ورد ، اقدام پژوهی به صورت ورد ، اقدام پژوهی چگونه توانستم اعتماد به نفس زهرا دانش آموز کلاس اول آموزشگاه را تقويت نمايم ، اقدام پژوهی در قالب Word ، اقدام پژوهی در قالب ورد ، اقدام پژوهی در مورد اعتماد به نفس ، اقدام پژوهی در مورد افزایش اعتماد به نفس ، اقدام پژوهی در مورد عدم اعتماد به نفس ، اقدام پژوهی درمورد اعتماد به نفس ، اقدام پژوهی رایگان Doc ، اقدام پژوهی رایگان Word ، اقدام پژوهی رایگان اعتماد به نفس ، اقدام پژوهی عدم اعتماد به نفس ، اقدام پژوهی فایل ورد ، اقدام پژوهی کامل به صورت Word ، اقدام پژوهی کامل و بصورت ورد ، اقدام پژوهی معماری به صورت ورد ، اقدام پژوهی ورد ، اقدام پژوهی ورد رایگان ، دانلود اقدام پژوهی Word ، دانلود اقدام پژوهی اعتماد به نفس ، دانلود اقدام پژوهی ورد ، دانلود رایگا ،
+ تعداد بازدید : 94 |
نوشته شده توسط ali در شنبه 11 خرداد 1398 و ساعت 15:16

اقدام پژوهی چگونه توانستم به آراستگی و شادابی حیاط و محوطه بازی ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم دانلود فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم به آراستگی و شادابی حیاط و محوطه بازی ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم با فرمت ورد و قابل ویرایش. اقدام پژوهی معاون اجرایی مقاطع ابتدایی با موضوع چگونه توانستم به آراستگی و شادابی حیاط و محوطه بازی ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم در قالب ورد دبیران فایل تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های اقدام پژوهی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد. در این مورد هم دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند. همانطور که می دانید درباره اقدام پژوهی باید به مطالب مهمی توجه نماییم به این موضوع دقت بفرمایید : چکیده اقدام پژوهی چگونه توانستم به آراستگی و شادابی حیاط و محوطه بازی ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم

لینک دانلود فایل

برچسب ها : اق اقدام پژوهی های برتر استانی درباره معاون اجرایی اسراف نکردن و اقتصاد مقاومتی ، اقد اجرایی ، اقدام پ اقدام پژوهی سال 96 معاون اجرایی ، اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی Doc ، اقدام پژوهی Word ، اقدام پژوهی ابتدایی Doc ، اقدام پژوهی ابتدایی معاون اجرایی ، اقدام پژوهی با پژوهی برتر کشوری معاون اجرایی ، اقدام پژوهی با فرمت Word ، اقدام پژوهی با فرمت ورد ، اقدام پژوهی بصورت ورد ، اقدام پژوهی به صورت ورد ، اقدام پژوهی به صورت ورد معاون اجرایی ، اقدام پژوهی جدید معاون اج ابتدایی معاون اجرایی ، اقدام پژوهی چند نمونه معاون اجرایی ، اقدام پژوهی چیست؟ ، اقدام پژوهی در قالب Word ، اقدام پژوهی در قالب ورد ، اقدام پژوهی در مورد معاون اجرایی ، اقدام پژوهی درباره معاون اجرایی ، اقدام پژوهی رایگان Doc ، اقدام پژوهی رایگان Word ، اقدام پژوهی فایل ورد ، اقدام پژوهی فرهنگیان معاون اجرایی ، اقدام پژوهی کامل به صورت Word ، اقدام پژوهی کامل و بصورت ورد ، اقدام پژوهی معاون اجرائی ، اقدام پژوهی معاون اجرایی ، اقدام پژوهی معاون اجرایی ابتدایی ، اقدام پژوهی معاون اجرایی بصورت ورد ، اقدام پژوهی معاون اجرایی د ،
+ تعداد بازدید : 76 |
نوشته شده توسط ali در شنبه 11 خرداد 1398 و ساعت 15:13

اقدام پژوهی آموزش مهارت Reading نمره نهایی و درصد زبان در آزمونهای قلم چی را افزایش دهم کامل و آماده اقدام پژوهی آموزش مهارت Reading نمره نهایی و درصد زبان در آزمونهای قلم چی را افزایش دهمو بسیار دقیق و در ۲۶ صفحه فایل قابل ویرایش ورد . فایل اقدام پژوهی آموزش مهارت Reading نمره نهایی و درصد زبان در آزمونهای قلم چی را افزایش دهم تمامی نکات مربوط بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. دبیران فایل تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد. در این مورد هم اقدام پژوهی آموزش مهارت Reading نمره نهایی و درصد زبان در آزمونهای قلم چی را افزایش دهم را تایید. و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند. فهرست مطالب اقدام پژوهی آموزش مهارت Reading نمره نهایی و درصد زبان در آزمونهای قلم چی را افزایش دهم چکیده تشکر و قدردانی


لینک دانلود فایل

برچسب ها : اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی Doc ، اقدام پژوهی Word ، اقدام پژوهی ابتدایی Doc ، اقدام پژوهی انگلیسی ، اقدام پژوهی با فرمت Word ، اقدام پژوهی با فرمت ورد ، اقدام پژوهی بصورت ورد ، اقدام پژوهی به انگلیسی ، اقدام پژوهی به زبان انگلیسی ، اقدام پژوهی به صورت ورد ، اقدام پژوهی دبیر درس زبان هشتم ، اقدام پژوهی دبیر زبان ، اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی ، اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی راهنمایی ، اقدام پژوهی دبیر زبان دبیرستان ، اقدام پژوهی دبیر زبان نهم ، اقدام پژوهی دبیر زبان هشتم ، اقدام پژوهی دبیر زبان هفتم ، اقدام پژوهی در قالب Word ، اقدام پژوهی در قالب ورد ، اقدام پژوهی در مورد درس زبان انگلیسی ، اقدام پژوهی درباره درس زبان انگلیسی ، اقدام پژوهی درس زبان ، اقدام پژوهی درس زبان انگلیسی ، اقدام پژوهی درس زبان انگلیسی دبیرستان ، اقدام پژوهی درس زبان انگلیسی راهنمایی ، اقدام پژوهی درس زبان دبیرستان ، اقدام پژوهی درس زبان نهم ، اقدام پژوهی درس زبان هفتم ، اقدام پژوهی رایگان Doc ، اقدام پژوهی رایگان Word ، اقدام پژوهی رایگان زبان انگلیسی ، اقدام پژوهی زبان انگلیسی ،
+ تعداد بازدید : 101 |
نوشته شده توسط ali در شنبه 11 خرداد 1398 و ساعت 15:09

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه هفتم را به درس ریاضی علاقه مند کنم کامل و آماده اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه هفتم را به درس ریاضی علاقه مند کنم و در ۳۶ صفحه فایل قابل ویرایش ورد . فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه هفتم را به درس ریاضی علاقه مند کنم تمامی نکات مربوط بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. دبیران فایل تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد. در این مورد هم اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه هفتم را به درس ریاضی علاقه مند کنم را تایید. و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند. چکیده یکی از درس‌هایی که در هر برنامه درسی دوره متوسطه مورد توجه خاص قرار می‌گیرد و همواره جایگاه مهمی برای آن قائل شده است، درس‌های مختلف ریاضی بوده است.

لینک دانلود فایل

برچسب ها : اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان پایه هفتم را به درس ریاضی علاقه مند کنم ، اقدام پژوهی Doc ، اقدام پژوهی Word ، اقدام پژوهی ابتدایی Doc ، اقدام پژوهی با فرمت Word ، اقدام پژوهی با فرمت ورد ، اقدام پژوهی بصورت ورد ، اقدام پژوهی به صورت ورد ، اقدام پژوهی در درس ریاضی دبیرستان ، اقدام پژوهی در قالب Word ، اقدام پژوهی در قالب ورد ، اقدام پژوهی در مورد درس ریاضی دبیرستان ، اقدام پژوهی در مورد ریاضی دبیرستان ، اقدام پژوهی درس ریاضی ابتدایی ، اقدام پژوهی درس ریاضی اول ابتدایی ، اقدام پژوهی درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ، اقدام پژوهی درس ریاضی پایه هفتم ، اقدام پژوهی درس ریاضی دبیرستان ، اقدام پژوهی درس ریاضی دوره اول متوسطه ، اقدام پژوهی درس ریاضی دوم ابتدایی ، اقدام پژوهی درس ریاضی متوسطه اول ، اقدام پژوهی درس ریاضی نهم ، اقدام پژوهی رایگان Doc ، اقدام پژوهی رایگان Word ، اقدام پژوهی ریاضی ، اقدام پژوهی ریاضی ابتدایی ، اقدام پژوهی ریاضی اول ابتدایی ، اقدام پژوهی ریاضی پایه چهارم ، اقدام پژوهی ریاضی پایه چهارم ابتدایی ، اقدام پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی ، اقدام پژوهی ریا ،
+ تعداد بازدید : 61 |
نوشته شده توسط ali در شنبه 11 خرداد 1398 و ساعت 15:05

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ضعف درسی و افت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم را برطرف نمایم ؟ کامل و آماده اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ضعف درسی و افت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم را برطرف نمایم ؟ و در ۲۶ صفحه فایل قابل ویرایش ورد . فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ضعف درسی و افت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم را برطرف نمایم ؟ تمامی نکات مربوط بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. دبیران فایل تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد. در این مورد هم اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ضعف درسی و افت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم را برطرف نمایم ؟ را تایید. و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند. مقدمه اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ضعف درسی و افت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم را برطرف نمایم ؟ ضعف یادگیری یکی از موضوعاتی است که شاید همه دانش آموزان در طول سالهای تحصیل خود با آن دست و پنجه نرم کرده باشند. پیشرفت درسی دانش آموزان، چرا دانش آموز علاقه ای به درس ندارد.

لینک دانلود فایل

برچسب ها : اقدام پژوهی Doc ، اقدام پژوهی Word ، اقدام پژوهی ابتدایی Doc ، اقدام پژوهی افت تحصیلی ، اقدام پژوهی با فرمت Word ، اقدام پژوهی با فرمت ورد ، اقدام پژوهی برای پایه ششم ، اقدام پژوهی بصورت ورد ، اقدام پژوهی به صورت ورد ، اقدام پژوهی پایه ششم ، اقدام پژوهی پایه ششم ابتدایی ، اقدام پژوهی پایه ی ششم ، اقدام پژوهی در زمینه افت تحصیلی ، اقدام پژوهی در قالب Word ، اقدام پژوهی در قالب ورد ، اقدام پژوهی در مقطع ششم ابتدایی ، اقدام پژوهی در مورد افت تحصیلی ، اقدام پژوهی در مورد ریاضی ششم ، اقدام پژوهی در مورد ضعف املا ، اقدام پژوهی درباره افت تحصیلی ، اقدام پژوهی درس ریاضی پایه ششم ، اقدام پژوهی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی ، اقدام پژوهی درس ریاضی ششم ، اقدام پژوهی رایگان Doc ، اقدام پژوهی رایگان Word ، اقدام پژوهی ریاضی پایه ششم ، اقدام پژوهی ریاضی ششم ، اقدام پژوهی ریاضی ششم ابتدایی ، اقدام پژوهی ششم ، اقدام پژوهی ششم ابتدایی ، اقدام پژوهی ششم ابتدایی رایگان ، اقدام پژوهی ششم دبستان ، اقدام پژوهی ضعف املا ، اقدام پژوهی ضعف در املا ، اقدام پژوهی ضعف درسی ، اقدام پژوهی علل افت تحصیلی ، اقدام پژ ،
+ تعداد بازدید : 71 |
نوشته شده توسط ali در شنبه 11 خرداد 1398 و ساعت 15:03

اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم کامل و آماده اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم و بسیار دقیق و در ۱۷ صفحه فایل قابل ویرایش ورد . فایل طرح درس مطالعات اجتماعی هشتم درس ویژگی های ایران و منطقه جنوب غربی آسیا تمامی نکات مربوط بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. دبیران فایل تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد. در این مورد هم اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم را تایید. و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند. قسمتی از متن اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم فهرست مطالب


لینک دانلود فایل

برچسب ها : اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی Doc ، اقدام پژوهی Word ، اقدام پژوهی ابتدایی Doc ، اقدام پژوهی افسردگی ، اقدام پژوهی با فرمت Word ، اقدام پژوهی با فرمت ورد ، اقدام پژوهی با موضوع افسردگی ، اقدام پژوهی بصورت ورد ، اقدام پژوهی به صورت ورد ، اقدام پژوهی در قالب Word ، اقدام پژوهی در قالب ورد ، اقدام پژوهی در مشاوره ، اقدام پژوهی در مورد افسردگی ، اقدام پژوهی درباره افسردگی ، اقدام پژوهی درباره مشاور مدرسه ، اقدام پژوهی رایگان Doc ، اقدام پژوهی رایگان Word ، اقدام پژوهی رایگان مشاور مدرسه ، اقدام پژوهی رشته مشاوره ، اقدام پژوهی فایل ورد ، اقدام پژوهی کامل بصورت ورد ، اقدام پژوهی کامل به صورت Word ، اقدام پژوهی کامل و آماده بصورت ورد ، اقدام پژوهی کامل و بصورت ورد ، اقدام پژوهی متوسطه ، اقدام پژوهی مخصوص مشاور مدرسه ، اقدام پژوهی مشاور ، اقدام پژوهی مشاور پایه متوسطه ، اقدام پژوهی مشاور دبیرستان ، اقدام پژوهی مشاور راهنمایی ، اقدام پژوهی مشاور کاردانش ، اقدام پژوهی مشاور کامل و آماده بصورت ورد ، اقدام پژوهی مشاور متوسطه ، اقدام پژوهی مشاور متوسطه 1 ، اقدام پژوهی مشاور متوسطه 2 ، اقدام پژوهی م ،
+ تعداد بازدید : 74 |
نوشته شده توسط ali در شنبه 11 خرداد 1398 و ساعت 14:58

اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم کامل و آماده اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم و در ۱۷ صفحه فایل قابل ویرایش ورد . فایل اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم تمامی نکات مربوط بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. دبیران فایل تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد. در این مورد هم اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم را تایید. و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند. قسمتی از متن اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنملینک دانلود فایل

برچسب ها : افسردگی دانش آموز ، افسردگی دانش آموزان ، افسردگی دانش آموزان Pdf ، افسردگی دانش آموزان ابتدایی ، افسردگی دانش آموزان دبیرستانی ، افسردگی دانش آموزان دختر ، افسردگی دانش آموزی ، افسردگی در بین دانش آموزان ، افسردگی در دانش آموزان ، افسردگی در دانش آموزان ابتدایی ، افسردگی در دانش آموزان دختر ، افسردگی در دانش آموزان راهنمایی ، اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی Doc ، اقدام پژوهی Word ، اقدام پژوهی ابتدایی Doc ، اقدام پژوهی افسردگی ، اقدام پژوهی با فرمت Word ، اقدام پژوهی با فرمت ورد ، اقدام پژوهی با موضوع افسردگی ، اقدام پژوهی بصورت ورد ، اقدام پژوهی به صورت ورد ، اقدام پژوهی در قالب Word ، اقدام پژوهی در قالب ورد ، اقدام پژوهی در مورد افسردگی ، اقدام پژوهی درباره افسردگی ، اقدام پژوهی رایگان Doc ، اقدام پژوهی رایگان Word ، اقدام پژوهی فایل ورد ، اقدام پژوهی کامل به صورت Word ، اقدام پژوهی کامل و بصورت ورد ، اقدام پژوهی معماری به صورت ورد ، اقدام پژوهی ورد ، اقدام پژوهی ورد رایگان ، بررسی میزان افسردگی دانش آموزان ، تحقیق افسردگی دانش آموزان ، تحقیق در مورد افسردگی دانش آموزان ، دانلود اقدام ،
+ تعداد بازدید : 105 |
نوشته شده توسط ali در شنبه 11 خرداد 1398 و ساعت 14:53