× بستن تبلیغات

بلیط هواپیما اهواز مشهد
اقدام پژوهی درس

دانلود اقدام پژوهی معلمان , دبیران , مدیران , معاونان


دانلود اقدام پژوهی معلمان , دبیران , مدیران , معاونان به شرح زیر می باشد

دانلود اقدام پژوهی معلمان , دبیران , مدیران , معاونان لزوم آشنایی معلمان با اقدام پژوهی


درگیر پژوهش در عمل هستند .

طرفداران ((اقدام پژوهی )) از جمله پژوهش در عمل آموزشی براین باور تاکید دارند که به دلایل گوناگون، پژوهش باید از انحصار نخبگان در آید وبه صورت پژوهش مشارکتی جزو وظایف همه دست اندکاران به ویژه خود معلمان قرار گیرد برخی از این دلایل به شرح ذیل می باشد :

 • چون یافته ها و نتایج پژوهش را در نهایت معلم به کار خواهد برد پس چه بهتر که خودوی دست به پژوهش بزند.
 • معلم بیش از دیگران در معرض پرسش قرار می گیرد .پس بهتراست برای پاسخگو بودن ،خود وی درگیر پژوهش وحل مساله گردد.چرا که نتایج پژوهش ها نشان می دهد والدین علاقمندند پرسش خود را در درجه نخست با معلمان در میان بگذارند.
 • معلم ضمن پژوهش ،رشد کرده و بالنده می گردد ، معلم چاره یاب می شود ، نو آوری ونوجویی شایع می شود .
 • پژوهش رنگ وموی محلی (بومی) به خود می گیرد .چون که هر معلمی در محل خودیک پژوهشگر می شود .
 • نتایج بدست آمده از پژوهش های معلمان کاملا جنبه ی بکاربردی پیدا می کند ، چرا که معلم فقط برای حل مساله کلاس یا مدرسه ی خودبه دست به پژوهش می زند.
 • کارایی {واثر بخشی } تحقیق خیلی زود بوسیله ی معلم معلوم می گردد واصلاح کاستی ها نیز بوسیله خود معلم ودر نتیجه سریعتر انجام می گیرد .
 • معلم اگر خود پژوهنده نباشد ممکن است نسبت به نتایج تحقیقات دیگران واکنش نشان دهد.
 • اگر معلم خود دست به کار تحقیق بزندو مساله اش را به این طریق حل کند نسبت به یافته های خود احساس تعلق خاطر می کند.
 • در مقایسه با هزینه های خرج شده ونا موفق در زمینه های مختلف پژوهشی، پژوهش های "معلم پژوهنده"بسیار منطقی و مناسب تراست.
 • با درگیرشدن معلم در عمل پژوهش {معلم پژوهنده } ،موضوع جدایی میان نظریه تئوری و عمل از میان می آورد .
 • مشارکت دادن معلمان در پژوهش موجب انگیزه در آنان می شود واعتماد به نفس وخودباوری رادر انان تقویت می کند .
 • معلمان، مناسب ترین افراد درتشخیص مسائل ونیازهای دانش آموزان وآموزش وپرورش هستند ، پس چه بهتر که این مسائل بدست خود آنان گردد
 • در فرایند تحقیق هرچه معلم صلاح دانست تغییرهای لازم را اعمال می کند .
 • در پژوهش عملی نتایج از بالا یا بیرون از کلاس صادر نمی شود بلکه از پایین وتوسط خود معلم ودیگر مشارکت کنندگان حاصل می شود .
 • مشارکت دادن معلمان در پژوهش نوعی احترام واعتماد به آنان است ودر معلمان انگیزه درونی نسبت به پژوهش عمل ایجاد می کند .

این دلیل وبسیاری از استدلال های دیگر موجب شده است که امروزه به پژوهش های حین عمل یا پژوهش عملگرا به خصوص در عرصه ی آموزش بوسیله خود،معلمان توجه شود . امید است معلمان عزیز ماتلاش کنند ، اولا ٌ این روش را بخوبی بشناسند وثانیاٌ آن را درحل مسائل آموزشی خودبکار گیرند درقسمت های بعدی هرچند به طور مختصر به ذکر خصوصیات وچگونگی ًروش تحقیق عملی (اقدام پژوهی ) ً می پردازیم .

حوزه عمل و هدف اقدام پژوهي:

اقدام پژوهی یک فعالیت علمی و پژوهشی است که توسط هر فردی که در حوزه ای به کار مشغول است ، ممکن است انجام پذیرد.

يك كارگر در محيط كاري، جهت بهبود شرايط كاري،اصلاح فرايند فعاليتها،ارتقاي بهره وري بخش خود،با رعايت دقت و تفكر و حسن تدبير،دست به فعاليتي مي زند كه تغيير وضع موجود و تبديل آن به وضع مطلوب،محسوس و قابل گزارش است.اين فعاليت او يك "اقدام پژوهي" است.

يك مدير،با مشاهده يك معضل اداري ، با انديشه و تدبير، در رفع آن به تلاش و فعاليت مي پردازد و نتيجه عمل او منجر به بهبود موجود شده ،قابل گزارش و مطالعه است. اين فعاليت يك "اقدام پژوهي" است.

يك معلم ، براي ارتقاي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس خود،با ابتگار و تدبير و با به كارگيري روش هاي مطلوب، دست به فعاليت هايي مي زند كه منجر به پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس مي شود، اين معلم "اقدام پژوهي" انجام داده است .

فعاليتهاي فوق و هرفعاليتي كه در محيط كاري،منجر به تبديل وضع موجود به وضع مطلوب و يا تبديل وضع نامطلوب به وضع مطلوب می شود، یک «اقدام پژوهی» است. به معناي ديگر ،كاري است كه مي توان نام آن را تحقيق و پ‍ژوهش گذاشت . تحقيق و پژوهشي كه در حين عمل و فعاليت محقق مي شود.

اين گونه فعاليتها را ازآن جهت تحقيق و پژوهش مي ناميم كه منجر به تغيير درجهت مطلوب شده و فرد تلاشگر،به حقايقي دست پيدا كرده كه با تكيه به آنها توانسته است اين تغيير را ايجاد كند. صاحب نظران ، در تعريف تحقيق،كشف روابط حاكم بين پديده ها را مورد تاكيد قرار داده اند. ايجاد تغيير در وضع موجود براثر تعامل پديده ها و تاثير متقابل آنهاست و يك فرد،بدون كنترل اين روابط و احاطه برآنها، نمي تواند تغيير مورد نظر خود را ايجاد كند.

تعريف اقدام پژوهشي:

اقدام پژوهی عبارت است از «فعالیت علمی در محیط کاری که در آن فرد یا افراد، با روش ابتکاری، برای تبدیل وضع موجود (نامطلوب) به وضع مطلوب فعالیت می کنند.»

مقدمه از جزوه اقدام پژوهی :

تعاریف اقدام پژوهی:

اقدام پژوهی نوعی پژوهش کارور practitioner research که می تواند به شما کمک کند تا در هر جایی که مشغول به کار هستید وظایف شغلی خود را به نحو بهتری انجام دهید .(آهنچیان ،1382ص 25)

رضایی (1382) به نقل از بورلی1993 ، اقدام پژوهی را پژوهش آگاهانه، سنجیده و معطوف به راه حل تعریف می کند که به صورت فردی یا گروهی انجام می شود.(ص 67)

رضایی( 1382 ) به نقل ازکارسون و همکاران 1989 اقدام پژوهی را ترکیبی از عمل و پژوهش و تلاشی برای شناخت اقدامات تربیتی به منظور اصلاح و بهبود محیط آموزشی تعریف می کنند.

بازرگان(1382 ) اعلام می دارد: اقدام پژوهی فرایند جست و جوی منظم مشارکتی برای ’’ مشخص کردن یک موقعیت نامعین’’ و کوشش جهت کاهش یا رفع آن است. (ص148 )

هدف از اقدام پژوهی چیست؟

سرمد و همکاران (1379 )به نقل از بازرگان هدف این دسته از پژوهش های آموزشی، توصیف شرایط یا پدیده های مربوط به نظام آموزشی می باشد.

با استفاده از اقدام پژوهی می توان موقعیت های نامعین ملموس مربوط به اقدام ها و عملیات آموزشی را مشخص کرد و در بهبودی آن کوشید.( ص 84 )

رضایی (1382 )به نقل از ژانت مسترز هدف اقدام پژوهی را " کمک به حل مسائل عملی مورد توجه و علاقه مردم در یک موقعیت دشوار" می داند. ( ص 71 )

مراحل اجرایی اقدام پژوهی:

*مرحله اول اقدام پژوهی - تشخیص و تبیین مساله: محقق با مساله ای روبه رو می شود ، ابعاد مختلف آن را بررسی می کند و از وجود آن به یقین می رسد.

*مرحله دوم اقدام پژوهی - ایجاد تغییر: به دنبال راه حل مساله جستجو می کند، راه حل ها را شناسایی و اجرا می نماید تا به تغییر مورد دلخواه خود برسد.

*مرحله سوم اقدام پژوهی - نتیجه گیری: نتیجه فعالیت خود را ملاحظه و مورد دقت قرار می دهد .

این سه مرحله را می توان به چند مرحله خرد تقسیم نمود:

√تشخیص و تبیین مساله:

الف- برخورد با مساله اقدام پژوهی

ب- شرح و توضیح مساله و توصیف وضع موجود اقدام پژوهی

پ- شواهد اقدام پژوهی 1(ارائه دلایل،مدارک،اسناد،اعداد و ارقامی که وضع موجود را به طور عینی و ملموس تبیین نماید.)

√ ایجاد تغییر اقدام پژوهی :

الف- گردآوری اطلاعات(جهت ارائه راه حل) اقدام پژوهی

ب- تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات جمع آوری شده.اقدام پژوهی

پ- انتخاب راه حل یا راه حل ها اقدام پژوهی

ت- اعتبار بخشی راه حل یا راه حل ها اقدام پژوهی

ث- اجرای راه حل یا راه حل ها اقدام پژوهی

√ نتیجه گیری اقدام پژوهی :

الف- شرح و توضیح تغییر ایجاد شده و توصیف وضع مطلوب اقدام پژوهی

ب- شواهد2 اقدام پژوهی (ارائه دلایل،مدارک،اسناد،اعداد و ارقامی که وضع مطلوب را به طور عینی و ملموس تبیین نماید.)

اقدام پژوهی

وجوه اشتراک و افتراق اقدام پژوهی با دیگر پژوهش ها

رضایی 1382 به نقل از مک نیف و همکاران به وجوه اشتراک و افتراق اقدام پژوهی و دیگر پژوهش ها اشاره کرده و معتقدند اقدام پژوهی در این ویژگی ها باسایرتحقیقات مشترک است .

اقدام پژوهی به دانش جدید منجر و منتهی می شود. اقدام پژوهی شواهدی را برای پشتیبانی از این دانش تدارک می بیند. فرایند شکل گیری دانش جدید را آشکار می سازد. اقدام پژوهی دانش جدید را به دانش موجود پیوند می زند.

وجوه تفاوت آن عبارت است از:

اقدام پژوهی مستلزم عمل و اقدام به عنوان بخش مکمل و لازم از خود فرایند تحقیق است
بیشتر از جنبه های ارزش های حرفه ای محقق روی آن تأکید می شود تا ملاحظات روش شناسانه ضرورتاً پژوهشی درون مجموعه ای insider research است یعنی مربی یا کارگزار اعمال حرفه ای خود را مورد بررسی و پژوهش قرار می دهد.

تفاوت بارز اقدام پژوهی با دیگر شیوه های پژوهشی در تفاوت موجود بین دو پرسش زیر مشخص است.
در اینجا چگونه می توانم کیفیت کارم را بهبود بخشم ، پرسش وایتهد

اقدام پژوهی اینجا چه اتفاقی در حال وقوع است .پرسش بسی .(85 -84)

لزوم آشنایی معلمان با اقدام پژوهی (ایرانی و بختیاری ، 1382، ص 414)

طرفداران ‘‘اقدام پژوهی‘‘ از جمله پژوهش در عمل آموزشی بر این باور تأکید دارند که به دلایل گوناگون پژوهش باید از انحصار نخبگان درآید و به صورت پژوهش مشارکتی جزو وظایف همه دست اندرکاران به ویژه خود معلمان قرار گیرد.

برخی از این دلایل به شرح ذیل می باشد:

- یافته ها و نتایج پژوهش اقدام پژوهی را در نهایت معلم به کارخواهد برد.

- معلم بیش از دیگران در معرض پرسش اقدام پژوهی قرار می گیرد.

- معلم ضمن پژوهش اقدام پژوهی ، رشد کرده و بالنده می گردد ، چاره یاب می شود.

- پژوهش رنگ و بوی محلی به خود می گیرد.

- نتایج بدست آمده از پژوهشهای معلمان کاملاً جنبه ی کاربردی پیدا می کند.

- اصلاح کاستی ها بوسیله معلم و در نتیجه سریعتر انجام می گیرد.

- معلم اگر خود پژوهنده نباشد ممکن است نسبت به نتایج تحقیقات دیگران واکنش نشان دهد.

- با درگیر شدن معلم در عمل پژوهش، موضوع جدایی میان نظریه تئوری و عمل از میان می رود.

- معلمان مناسب ترین افراد در تشخیص مسائل و نیازهای دانش آموزان هستند.

اقدام پژوهی

مراحل اقدام پژوهی ) ساکی 1382 به نقل از کلهان 2003، ص 100)

اقدام پژوهی را رویکردی برای مطالعه و حل مسائل آموزشی توسط معلمان ذکر می کند. موضوعاتی نظیر جو کلاس، مدیریت کلاس، راهبردهای تدریس، مواد آموزشی و رفتار اجتماعی و شناختی دانش آموزان می توانند در مسیر پژوهش حین عمل مورد مطالعه قرار گیرند و بر حسب نیاز، تغییرات لازم در این زمینه ها انجام شود.

مراحل اقدام پژوهی عبارتند از : (سرمد و همکاران ،1377 ، ص 86 )

مرحله اول تشخیص و برنامه ریزی اقدام پژوهی

مرحله دوم اقدام برای رفع مشکل اقدام پژوهی

مرحله سوم مشاهده به منظور نمایان ساختن میزان تغییرات انجام شده جهت رفع مشکل اقدام پژوهی

مرحله چهارم تحلیل و تعدیل اقدام پژوهی

مراحل و گامهای اقدام پژوهی عبارتند از : ( بازرگان1382، ص 173- 156 )

چرخه اقدام پژوهی از چهار حلقه به شرح زیر تشکیل می شود :

1- برنامه ریزی اقدام پژوهی

2 - اقدام اقدام پژوهی

3- مشاهده اقدام پژوهی

4 بازتاب تحلیل وتعدیل اقدام پژوهی

شیوه شناسایی راه حل در اقدام پژوهی

کشف وشناسایی راه حل بهینه مستلزم اقدامات زیر است :

1- به راه حل هایی باید اندیشید که امکان عملی بودن آنها مقدور باشد .

2- تجزیه وتحلیل اطلاعات گردآوری شده و نتایج به دست آمده از مراحل مختلف تحقیق ، اساس شناسایی راه حل است .

3- آزمون فرضیه ها به روش علمی و آماری

4- نظر خواهی از همکاران و افراد مجرب که به منبع مشکل نزدیک تر هستند .

5- پرهیز از شتاب زدگی

6- راه حل در دل خود مشکل نهفته است . لذا با تبیین دقیق وضع موجود ٬ راه حل مناسب به تدریج مکشوف می شود .

7- توجه به اقدامات و ابداعات پژوهشگران دیگر

8- مقایسه راه حل های ارائه شده به منظور انتخاب راه حل مناسب .

زمینه‌‌های اقدام پژوهی ( برگرفته از بخشنامه دوازدهمین فراخوان برنامه معلم پژوهنده )

هدف اساسی اقدام پژوهی (برنامه ‌معلم پژوهنده) بررسی، شناسایی، تبیین و حل مسأله و مشکل محیط کار و فعالیت‌ است (کلاس درس، مدرسه، ادارات و سازمان‌های آموزش و پرورش) و از نتایج اقدام ‌پژوهی برای حل مسائل خاص در موقعیت‌های معین استفاده می‌شود. در اقدام پژوهی، معلم پژوهنده، پژوهش خود را شخصاً به مرحله اجرا در می‌آورد و از نتایج آن در بهبود شرایط کاری خود بهره می‌برد. معلمان و فرهنگیان علاقه‌مند می‌توانند با بهره‌گیری از این روش به پژوهش بپردازند. برخی از مهمترین زمینه‌های اقدام پژوهی در برنامه دوازدهم به شرح زیر می باشد:

1- موضوعات مربوط به فرآیند یاددهی- یادگیری، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و مسائل تحصیلی آنان ،

2 - روش‌های نو و ابتکاری در آموزش مفاهیم دینی ،

3- روش‌های نو در آموزش ریاضی، علوم و سواد خواندن (بررسی مسائل و مشکلات دانش‌آموزان در این زمینه‌ها و ارائه راه‌ حل‌های نو و ابتکاری ، به ویژه‌ با توجه به نتایج مطالعه‌های بین المللی PIRLS , TIMSS )

4- موضوعات مربوط به ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان

5- روش‌های نو و ابتکاری در استفاده از فناوری اطلاعات و تکنولوژی آموزشی در تدریس

6- موضوعات مربوط به فرآیندهای کلاس درس( نحوه استفاده از همکاری سایر دانش‌آموزان، پویایی گروه)

7- روش‌های نو و ابتکاری در آموزش مهارت‌هایی نظیر حل مسأله و استدلال به دانش‌آموزان و پرورش خلاقیت آنان

8- روش‌های نو و ابتکاری در شناسایی مسائل عاطفی- رفتاری دانش‌آموزان و ارائه راه‌حل‌ در این زمینه

9- موضوعات مربوط به با نشاط سازی مدارس و کلاس‌های درس، تحقق مدرسه زندگی

10- موضـوعات مـربوط‌ به مـدیـریت مدارس (بررسـی مسـائل و راه‌حـل‌ها) مواردی از قبیل: ارتقاء مشارکت اولیاء ‌دانش‌آموزان در اداره امور مدرسه، بهبود فرآیندهای مدیریت مدرسه، ارزشیابی عملکرد دبیران ، روش‌های بهبود نظارت بر فعالیت‌های آنان ، ارتقاء جو مدرسه

11- موضوعات مربوط به بهبود فرآیند های مدیریتی در ادارات مناطق و سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها (مواردی نظیر: بهبود فرآیند بهره ‌وری، بهبود فرآیند تصمیم‌گیری، بهبود فرایند برنامه‌ریزی، نظارت بر عملکردها، مدیریت مشارکتی ، ارزشیابی عملکرد، فرهنگ و جوسازمانی، تکریم ارباب رجوع، مدیریت زمان، کارآفرینی، راههای افزایش انگیزه همکاران (این موضوع‌ ها برای کارشناسان شاغل در ادارات مناطق و شهرستانها و سازمان آموزش و پرورش استان‌ها که مایلند در برنامه دوازدهم شرکت نمایند ، پیشنهاد می‌شود).

12- سایر موضوعات انتخاب شده به ابتکار معلمان عزیز .

لینک دانلود : اقدام پژوهی معلمان , دبیران , مدیران , معاونان

برچسب ها : اقدام پژوهی بصورت ورد ، اقدام پژوهی کامل بصورت ورد ، اقدام پژوهی مقطع دبیرستان ، اقدام پژوهی مقطع ابتدایی ، اقدام پژوهی کامل و آماده بصورت ورد ، اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی ، اقدام پژوهی دبیر ، سایت اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی در مورد اقدام پژوهی درباره ، اقدام پژوهی درس ، اقدام پژوهی هنر اموز ، نمونه موضوعات پیشنهادی اقدام پژوهی ، دانلود رایگان مقالات اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی ، دانلود رایگان اقدام پژوهی ، دانلود رایگان اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی ، دانلود رایگان اقدام پژوهی ابتدایی ، اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی pdf ، اقدام پژوهی رایگان doc ، سایت اقدام پژوهی آموزش و پرورش ، معاون ، مدیر ، معلم ، دبیران فایل ، اقدام پژوهی رایگان کندنویسی ، اقدام پژوهی رایگان لکنت زبان ، اقدام پژوهی رایگان حواس پرتی ، اقدام پژوهی رایگان ابتدایی ، اقدام پژوهی رایگان word ، اقدام پژوهی رایگان pdf ، اقدام پژوهی رایگان ورد ، اقدام پژوهی رایگان درباره بدخطی ،
+ تعداد بازدید : 8 |
نوشته شده توسط ali در دوشنبه 25 بهمن 1400 و ساعت 14:50

اقدام پژوهی بهبود وضعیت درس ادبیات به کمک تکنیک های خلاقیت فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل قسمتی از فایل نام فایل:اقدام پژوهی بهبود وضعیت درس ادبیات به کمک تکنیک های خلاقیت چکیده: هدف این پژوهش بهبود وضعیت یادگیری درس ادبیات دانش آموزان سوم راهنمایی به روش تلفیق تکنیک‌های خلاقیت با روش‌های تدریس است. روش تحقیق از نوع اقدام پژوهی بوده و گروه نمونه شامل ۲۱ دانش آموز سال سوم راهنمایی است. . در این اقدام پژوهی تکنیک‌های خلاقیت (از جمله یورش فکری, تکنیک دلفی, تکنیک خلاقیت طرح شبکه ای مغز و تکنیک شوخی), را با روش‌های تدریس (از جمله روش تدریس مباحثه و مناظره, روش تدریس فراگیری مشترک, روش تدریس تشکیل تیم‌های کلاسی و تدریس از طریق پرسش مؤثر), تلفیق کرده و نهایتاً منجر به یادگیری اثر بخش درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شد. بدین ترتیب با درک کامل مطلب و دریافت نمره‌های بالا, توسط دانش آموزا ن علاقه آن‌ها به یادگیری و فعال بودن در کلاس افزایش یافته و منجر به افزایش اعتماد به نفس و انگیزه یادگیری آن‌ها شد. همچنین مشارکت در فعالیت‌های گروهی و تعامل با گروه نیز در آن‌ها تقویت یافت.


لینک دانلود فایل

برچسب ها : اقدام پژوهی Doc ، اقدام پژوهی Docx ، اقدام پژوهی ادبیات ، اقدام پژوهی ادبیات دبیرستان ، اقدام پژوهی ادبیات راهنمایی ، اقدام پژوهی ادبیات رایگان ، اقدام پژوهی ادبیات فارسی ، اقدام پژوهی ادبیات فارسی دبیرستان ، اقدام پژوهی ادبیات فارسی راهنمایی ، اقدام پژوهی ادبیات متوسطه ، اقدام پژوهی دبیر ادبیات ، اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی دبیرستان ، اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی دهم ، اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی نهم ، اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی هشتم ، اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی هفتم ، اقدام پژوهی در ادبیات فارسی ، اقدام پژوهی در درس ادبیات فارسی ، اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی Doc ، اقدام پژوهی در مورد ادبیات فارسی ، اقدام پژوهی درس ادبیات ، اقدام پژوهی درس ادبیات دبیرستان ، اقدام پژوهی درس ادبیات راهنمایی ، اقدام پژوهی درس ادبیات فارسی ، اقدام پژوهی درس ادبیات فارسی دبیرستان ، اقدام پژوهی درس ادبیات فارسی دهم ، اقدام پژوهی درس ادبیات فارسی دوره راهنمایی ، اقدام پژوهی درس ادبیات فارسی راهنمایی ، اقدام پژوهی درس ادبیات فارسی نهم ، اقدام پژوهی درس ادبیات فارسی هشتم ، اقدام پژوهی درس ،
+ تعداد بازدید : 133 |
نوشته شده توسط ali در پنجشنبه 16 خرداد 1398 و ساعت 17:14

اقدام پژوهی بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل قسمتی از فایل نام فایل:اقدام پژوهی بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی چکیده: افت تحصیلی کاهش عملکرد دانش آموز از رضایت بخش به نامطلوب است، اگر بین استعداد بالقوه و بالفعل دانش آموزی فاصله ای ایجاد شود، از آن به عنوان افت تحصیلی یاد می‌شود و بهترین شاخص در این زمینه مقایسه عملکرد قبلی و فعلی است دراین پژوهش که در مدرسه راهنمایی ومقطع سوم در درس عربی صورت گرفته دلایل افت درسی دانش آموزان با استفاده از روش پرسش نامه ومصاحبه بااولیاء مورد بررسی قرارگرفته است.


لینک دانلود فایل

برچسب ها : اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی آماده ، اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی ، اقدام پژوهی افزایش تفهیم درس عربی ، اقدام پژوهی بصورت ورد ، اقدام پژوهی بصورت ورد درس عربی ، اقدام پژوهی تدریس ، اقدام پژوهی تفهیم عربی ، اقدام پژوهی دبیر ، اقدام پژوهی دبیر عربی ، اقدام پژوهی دبیر عربی راهنمایی ، اقدام پژوهی دبیر عربی هفتم ، اقدام پژوهی در درس عربی ، اقدام پژوهی در مورد ، اقدام پژوهی درباره ، اقدام پژوهی درباره درس عربی ، اقدام پژوهی درباره درس عربی هفتم ، اقدام پژوهی درس ، اقدام پژوهی درس عربی ، اقدام پژوهی درس عربی دبیرستان ، اقدام پژوهی درس عربی راهنمایی ، اقدام پژوهی درس عربی متوسطه ، اقدام پژوهی درس عربی متوسطه اول ، اقدام پژوهی درس عربی هفتم ، اقدام پژوهی دینی عربی ، اقدام پژوهی دینی و عربی ، اقدام پژوهی راجع به ، اقدام پژوهی رایگان عربی ، اقدام پژوهی عربی ، اقدام پژوهی عربی دبیرستان ، اقدام پژوهی عربی راهنمایی ، اقدام پژوهی عربی متوسطه ، اقدام پژوهی عربی متوسطه اول ، اقدام پژوهی عربی متوسطه هفتم ، اقدام پژوهی عربی هشتم ، اقدام پژوهی کامل بصورت ورد ، اقدام پژوهی کامل درس عربی ، اقدام پژوهی کامل و ،
+ تعداد بازدید : 82 |
نوشته شده توسط ali در دوشنبه 13 خرداد 1398 و ساعت 11:56

اقدام پژوهی تقویت روان خوانی فارسی در دانش آموزان فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل قسمتی از فایل اقدام پژوهی تقویت روان خوانی فارسی در دانش آموزان نام فایل:اقدام پژوهی تقویت روان خوانی فارسی در دانش آموزان اقدام پژوهی چگونه توانستم روان خوانی فارسی را در دانش آموزان (پایه اول) تقویت کنم مقدمه:اقدام پژوهی تقویت روان خوانی فارسی در دانش آموزان اقرأباسم ربک الذی خلق بخوان به نام پروردگاری که تورا خلق کرده است(سوره علق آیه خواندن از جمله وسایل مهم فهمیدن در دنیای کنونی است. فرد می‌تواند نتیجه‌ی تحقیقات و مطالعات دیگران را که مدّت‌ها به درازا کشیده است. را ازطریق خواندن در مدّت زمان کوتاهی فرا گیرد. خوب خواندن از عوامل مهّم پیشرفت و سرگرمی ولذّت بردن ورفع خستگی است. امروز باید به کودکان خود خواندن را بیاموزیم تا فردادبتوانند بخوانند ویاد بگیرند. نکته‌ی مهّم در امر خواندن توجّه وتأکید بر امر فهمیدن می‌باشد نه صرفاً که به صورت عادت در آمده است. کی از علل ضعف دانش آموزان در درورس مخصوصاً ضعف در حل کردن مسئله‌های ریاضی و نفهمیدن آن‌ها مربو ط به ناتوانی آن‌ها در روخوانی و عدم درک آنچه مطالب می‌باشد.


لینک دانلود فایل

برچسب ها : اقدام پزوهی درس اول ابتدایی ، اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی Doc ، اقدام پژوهی Docx ، اقدام پژوهی آموزگار اول ، اقدام پژوهی آموزگار اول ابتدایی ، اقدام پژوهی ادبیات ، اقدام پژوهی ادبیات دبیرستان ، اقدام پژوهی ادبیات راهنمایی ، اقدام پژوهی ادبیات فارسی ، اقدام پژوهی ادبیات فارسی دبیرستان ، اقدام پژوهی ادبیات فارسی راهنمایی ، اقدام پژوهی ادبیات متوسطه ، اقدام پژوهی املا ابتدایی ، اقدام پژوهی املا سوم ابتدایی ، اقدام پژوهی پایه اول ، اقدام پژوهی در ادبیات فارسی ، اقدام پژوهی در درس ادبیات فارسی ، اقدام پژوهی در درس زبان فارسی ، اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی Doc ، اقدام پژوهی در مورد ، اقدام پژوهی در مورد ادبیات فارسی ، اقدام پژوهی درباره ، اقدام پژوهی درس ، اقدام پژوهی درس ادبیات دبیرستان ، اقدام پژوهی درس ادبیات راهنمایی ، اقدام پژوهی درس ادبیات فارسی ، اقدام پژوهی درس ادبیات فارسی دبیرستان ، اقدام پژوهی درس ادبیات فارسی دوره راهنمایی ، اقدام پژوهی درس ادبیات فارسی راهنمایی ، اقدام پژوهی درس ادبیات متوسطه ، اقدام پژوهی درس ریاضی ، اقدام پژوهی درس ریاضی ابتدایی ، اقدام پژوهی درس ریاضی اول ،
+ تعداد بازدید : 95 |
نوشته شده توسط ali در يکشنبه 12 خرداد 1398 و ساعت 19:38

دانلود اقدام پژوهی درس هنر فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل قسمتی از فایل دانلود اقدام پژوهی درس هنر نام فایل:اقدام پژوهی چگونه توانستم درس هنر را کاربردی تر نمایم؟ مقدمه آگاهی مسؤولان و برنامه‌ریزان هنر، مدیران مدرسه‌ها‌ و معلمان هنر، از مشکلات‌ اجـرایی‌ درس هنر، در هریک از پایه‌های دورهـء راهـنمایی تحصیلی، می‌تواند تغییر در نگرش‌ها و نهایتاً ارتقای کیفی آموزش هنر را به ارمغان آورد. هر چند که زمان انجام این پژوهش، سال تحصیلی‌ …….. است، اما با گذشت‌ این زمان طولانی، متأسفانه مشکلات همچنان بـاقی هستند از این رو من راه‌های را برای کاربردی کردن در هنر ارائه دادم تا بلکه بتوانم این مشکل را رفع کنم.


لینک دانلود فایل

برچسب ها : اقدام ، اقدام پزوهی آموزگار هنر ، اقدام پزوهی دوره ابتدایی ، اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی Doc ، اقدام پژوهی Docx ، اقدام پژوهی آموزگار دوم ابتدایی ، اقدام پژوهی آموزگار هنر ، اقدام پژوهی اموزگار هنر ششم ، اقدام پژوهی برای درس هنر ، اقدام پژوهی جدید ، اقدام پژوهی دانلود اقدام پژوهی معلم و دبیر هنر ، اقدام پژوهی دبیر ، اقدام پژوهی دبیر فرهنگ و هنر نهم ، اقدام پژوهی دبیر فرهنگ و هنر هشتم ، اقدام پژوهی دبیر هنر ، اقدام پژوهی دبیر هنر بصورت ورد ، اقدام پژوهی دبیر هنر متوسطه ، اقدام پژوهی دبیر هنر نهم ، اقدام پژوهی دبیر هنر هفتم ، اقدام پژوهی دبیران هنر ، اقدام پژوهی دبیرهنر ، اقدام پژوهی در درس هنر ، اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی درس هنر ، اقدام پژوهی در مورد ، اقدام پژوهی درباره ، اقدام پژوهی درباره درس هنر ، اقدام پژوهی درس ، اقدام پژوهی درس فرهنگ و هنر ، اقدام پژوهی درس فرهنگ و هنر هفتم ، اقدام پژوهی درس فرهنگ وهنر هشتم ، اقدام پژوهی درس هنر ، اقدام پژوهی درس هنر ابتدایی ، اقدام پژوهی درس هنر دوم ابتدایی ، اقدام پژوهی درس هنر راهنمایی ، اقدام پژوهی درس هنر متوسطه اول ،
+ تعداد بازدید : 68 |
نوشته شده توسط ali در شنبه 11 خرداد 1398 و ساعت 17:48

اقدام پژوهی چگونگی آشنایی دانش آموزان به کارآفرینی فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل قسمتی از فایل نام فایل:اقدام پژوهی چگونگی آشنایی دانش آموزان به کارآفرینی چکیده در این اقدام پژوهی به آشنایی دانش آموزان به کارآفرینی و بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر کسب دانش مربوط به آن، شناسایی و تحریک استعدادها و مهارتهای کارآفرینانه و کشف فرصتهای جدید پرداخته میشود. پس از انتخاب موضوع اقدام پژوهی به کامل کردن بحث در مورد آشنایی دانش آموزان به فعالیت های کارآفرینی پرداخته ام.سپس گزارش کار خود را در کلاس درس به مشاوره و اولیا ارائه دادم و بعد از گرفتن اشکالات آن با موضوع بالا شروع به انجام دادن پژوهش نموده ام. مقدمه موضوع اصلی من آشنایی دانش آموزان به کارآفرینی میباشد.هدف من از انجام این اقدام پژوهش آشنایی کردن دانش آموزان در این پایه تحصیلی برای کارهای کارآفرینی خانگی میباشد.


لینک دانلود فایل

برچسب ها : اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی Doc ، اقدام پژوهی Docx ، اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی ، اقدام پژوهی بصورت ورد ، اقدام پژوهی جدید ، اقدام پژوهی جدید 96 ، اقدام پژوهی جدید 97 ، اقدام پژوهی دبیر ، اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی ، اقدام پژوهی در مقطع هنرستان ، اقدام پژوهی در مورد اقدام پژوهی درباره ، اقدام پژوهی در هنرستان ، اقدام پژوهی درس ، اقدام پژوهی رایگان ، اقدام پژوهی رایگان ورد ، اقدام پژوهی کارآفرینی ، اقدام پژوهی کامل بصورت ورد ، اقدام پژوهی کامل و آماده بصورت ورد ، اقدام پژوهی مدیر هنرستان ، اقدام پژوهی مدیران هنرستان ، اقدام پژوهی معلمان رایگان ، اقدام پژوهی معلمان هنرستان ، اقدام پژوهی مقطع ابتدایی ، اقدام پژوهی مقطع دبیرستان ، اقدام پژوهی مقطع راهنمایی ، اقدام پژوهی مقطع هنرستان ، اقدام پژوهی هنر اموز ، اقدام پژوهی هنرستان ، اقدام پژوهی هنرستان ها ، تحقیق اقدام پژوهی Docx ، دانلود اقدام پژوهی جدید ، دانلود اقدام پژوهی رایگان ، دانلود اقدام پژوهی هنرستان ، دانلود رایگان اقدام پژوهی ، دانلود رایگان اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی ، دانلود رایگان اقدام پژوهی ابتدایی ، دانلود رایگان اقدام پ ،
+ تعداد بازدید : 86 |
نوشته شده توسط ali در شنبه 11 خرداد 1398 و ساعت 17:19

اقدام پژوهی عدم علاقه دانش آموزان به رشته ی خیاطی فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل قسمتی از فایل نام فایل:اقدام پژوهی عدم علاقه دانش آموزان به رشته ی خیاطی در این اقدام پژوهی به بررسی عدم علاقه دانش اموز به رشته خیاطی پرداخته ام. پس از انتخاب موضوع اقدام پژوهی به کامل کردن بحث در مورد آشنایی دانش آموزان به فعالیت های رشته ی خیاطی پرداخته ام.سپس گزارش کار خود را در کلاس درس به مشاوره و اولیا ارائه دادم و بعد از گرفتن اشکالات آن با موضوع بالا شروع به انجام دادن پژوهش نموده ام. مقدمه موضوع اصلی من عدم علاقه ی دانش آموز به رشته خیاطی پرداخته ام.هدف من از انجام این اقدام پژوهش ایجاد علاقه ی دانش آموزان به رشته ی خیاطی و دیدگاه مثبت آن در بازار کار است. خیاطی را می توان مادر هنرها نامید! هنری که بیش از جنبه هنرمندانه اش به اقتصاد خانواده کمک می کند و یک فن و یا یک شغل تمام عیار محسوب می شود. برای همه آنها که در راه آموختن این حرفه تلاش کرده اند. خیاطی یک زندگی جدید است و خیاط ها با خلق لباس ها و طرح های جدید روحی تازه می گیرند. شاید به همین علت باشد که در میان این نوع هنرمندان کمتر کسی دیده می شود که افسرده باشد یا از انواع بیماری های روحی رنج ببرد. دلیل منطقی که من را وادر به انجام چنین پژوهشی،وضعیت ناچندان جالب دیدگاه دانش آموزان به رشته ی خیاطی میباشد.


لینک دانلود فایل

برچسب ها : اقدام پزوهی در مورد ، اقدام پزوهی سرپرست کارگاه ، اقدام پزوهی هنر آموز ، اقدام پزوهی هنرستان ، اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی Doc ، اقدام پژوهی Docx ، اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی ، اقدام پژوهی بصورت ورد ، اقدام پژوهی جدید ، اقدام پژوهی جدید 96 ، اقدام پژوهی جدید 97 ، اقدام پژوهی دبیر ، اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی ، اقدام پژوهی در مقطع کاردانش ، اقدام پژوهی در مقطع هنرستان ، اقدام پژوهی در مورد اقدام پژوهی درباره ، اقدام پژوهی در هنرستان ، اقدام پژوهی درباره ، اقدام پژوهی درباره سرپرست کارگاه ، اقدام پژوهی درس ، اقدام پژوهی رایگان ، اقدام پژوهی رایگان ورد ، اقدام پژوهی فنی ، اقدام پژوهی کاردانش ، اقدام پژوهی کامل بصورت ورد ، اقدام پژوهی کامل و آماده بصورت ورد ، اقدام پژوهی مدیر هنرستان ، اقدام پژوهی مدیران هنرستان ، اقدام پژوهی معاون فنی ، اقدام پژوهی معاون فنی هنرستان ، اقدام پژوهی معلمان رایگان ، اقدام پژوهی معلمان هنرستان ، اقدام پژوهی مقطع ابتدایی ، اقدام پژوهی مقطع دبیرستان ، اقدام پژوهی مقطع راهنمایی ، اقدام پژوهی مقطع هنرستان ، اقدام پژوهی هنر اموز ، اقدام پژوهی هنرستان ،
+ تعداد بازدید : 64 |
نوشته شده توسط ali در شنبه 11 خرداد 1398 و ساعت 17:15

اقدام پژوهی چگونه توانستم علاقه مندی دانش اموزان پایه پنجم رابه درس ریاضی افزایش دهم کامل و آماده اقدام پژوهی چگونه توانستم علاقه مندی دانش اموزان پایه پنجم رابه درس ریاضی افزایش دهم در ۱۶ صفحه و فایل قابل ویرایش ورد . فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم علاقه مندی دانش اموزان پایه پنجم رابه درس ریاضی افزایش دهم تمامی نکات مربوط بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. دبیران فایل تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت مقاله های خود را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد. در این مورد هم اقدام پژوهی چگونه توانستم علاقه مندی دانش اموزان پایه پنجم رابه درس ریاضی افزایش دهم را تایید. و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند. قسمتی از متن اقدام پژوهی چگونه توانستم علاقه مندی دانش اموزان پایه پنجم رابه درس ریاضی افزایش دهم مقدمه

لینک دانلود فایل

برچسب ها : افزایش علاقه به درس ریاضی ، افزایش علاقه به ریاضی ، افزایش علاقه مندی دانش اموزان به درس ریاضی ، اقدام پژوهی Doc ، اقدام پژوهی Word ، اقدام پژوهی آموزگار پنجم ابتدایی ، اقدام پژوهی آموزگار پنجم بصورت ورد ، اقدام پژوهی ابتدایی Doc ، اقدام پژوهی املا پایه پنجم ، اقدام پژوهی املا پنجم ، اقدام پژوهی املا پنجم ابتدایی ، اقدام پژوهی املا کلاس پنجم ، اقدام پژوهی با فرمت Word ، اقدام پژوهی با فرمت ورد ، اقدام پژوهی برای پایه پنجم ، اقدام پژوهی بصورت ورد ، اقدام پژوهی به صورت ورد ، اقدام پژوهی پایه پنجم ، اقدام پژوهی پایه پنجم ابتدایی ، اقدام پژوهی پایه پنجم املا ، اقدام پژوهی پایه پنجم دبستان ، اقدام پژوهی پایه ی پنجم ، اقدام پژوهی پنجم ، اقدام پژوهی پنجم ابتدایی ، اقدام پژوهی پنجم بصورت ورد ، اقدام پژوهی پنجم دبستان ، اقدام پژوهی دبیر پایه پنجم ، اقدام پژوهی دبیران فایل ، اقدام پژوهی در درس ریاضی دبیرستان ، اقدام پژوهی در قالب Word ، اقدام پژوهی در قالب ورد ، اقدام پژوهی در مقطع پنجم ابتدایی ، اقدام پژوهی در مورد درس ریاضی دبیرستان ، اقدام پژوهی در مورد ریاضی دبیرستان ، اقدام پژوهی درس ،
+ تعداد بازدید : 82 |
نوشته شده توسط ali در شنبه 11 خرداد 1398 و ساعت 14:37

اقدام پژوهی هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:اقدام پژوهی هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چکیده
این اقدام پژوهی به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و هوش شناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش و عادی پرداخته است. در این اقدام پژوهی دانش آموز تیز هوش و عادی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب می‌شوند. سپس پرسشنامه‌ی بهره‌ی هیجانی بار – اون و ماتریس‌های پیشرونده ریون بر روی هر دو گروه اجرا شد
نتایج این اقدام پژوهی نشان داد که هوش هیجانی دانش آموزان نسبت به هوش شناختی همبستگی بیشتری با پیشرفت تحصیلی دارد و میزان این همبستگی در گروه دانش آموزان تیز هوش بیشتر از گروه دانش آموزان عادی می‌باشد.
واژه‌های کلیدی
هوش هیجانی؛ هوش شناختی، پیشرفت تخصیلی، دانش آموزان تیزهوش


لینک دانلود:

اقدام پژوهی هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزانبرچسب ها : اقدام پژوهی هوش هیجانی ، اقدام پژوهی در مورد هوش هیجانی ، اقدام پژوهی پیشرفت تحصیلی ، اقدام پژوهی با موضوع پیشرفت تحصیلی ، اقدام پژوهی Doc ، اقدام پژوهی ورد ، دانلود اقدام پژوهی ورد ، اقدام پژوهی Word ، اقدام پژوهی بصورت ورد ، نمونه اقدام پژوهی ورد ، اقدام پژوهی رایگان ورد ، اقدام پژوهی درقالب ورد ، اقدام پژوهی فایل ورد ، نمونه اقدام پژوهی بصورت ورد ، اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی ورد ، دانلود اقدام پژوهی Word ، دانلود اقدام پژوهی به صورت ورد ، دانلود اقدام پژوهی در قالب ورد ، دانلود فایل ورد اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی در قالب Word ، اقدام پژوهی با فرمت Word ، اقدام پژوهی کامل بصورت Word ، اقدام پژوهی کامل و آماده بصورت ورد ، اقدام پژوهی در قالب ورد ، اقدام پژوهی Docx ، نمونه اقدام پژوهی Doc ، تحقیق اقدام پژوهی Docx ، اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی Doc ، اقدام پژوهی ، اقدام پژوهی رایگان ، اقدام پژوهی چیست ، اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی رایگان ، اقدام پژوهی معلمان ، اقدام پژوهی ابتدایی ، اقدام پژوهی درس ،
+ تعداد بازدید : 147 |
نوشته شده توسط ali در سه شنبه 21 فروردين 1397 و ساعت 12:56

اقدام پژوهی بهبود روخوانی دانش آموزان ادبیات فارسی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:اقدام پژوهی بهبود روخوانی دانش آموزان ادبیات فارسی

چکیده:اقدام پژوهی بهبود روخوانی دانش آموزان ادبیات فارسی

برای بهبود روخوانی دانش آموزان و تقویت مهارت خواندن در آنان، که خود دارای سه بخش کتاب خوانی، صامت خوانی و خواندن ترکیب‌های وصفی و اضافی است و پایه‌ی اصلی سه مهارت دیگر یعنی: گوش دادن، تفکر و نقد کردن محسوب می‌گردد
مقدمه
مشکلات خواندن یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی است که کودکان دچار اختلالات یادگیری با آن مواجه هستند.

این دانش آموزان اکثراً مشکلاتی در جهت یابی فضایی٬تشخیص جهات مختلف٬توالی حروف و کلمات وهماهنگی چشم و دست دارند. در واقع خواندن ٬فرایند رشد تکلم و زبان است.

بدین معنا که فعالیت خواندن از زمانی آغاز می‌شود که کودک اولین کلمات را برای بیان مقاصد خود به کار می‌برد.


لینک دانلود:

اقدام پژوهی بهبود روخوانی دانش آموزان ادبیات فارسیبرچسب ها : اقدام پژوهی فارسی راهنمایی ، اقدام پژوهی ادبیات فارسی راهنمایی ، اقدام پژوهی درس ادبیات فارسی راهنمایی ، اقدام پژوهی املا راهنمایی ، اقدام پژوهی املا مقطع راهنمایی ، اقدام پژوهی درس ادبیات فارسی دوره راهنمایی ، اقدام پژوهی فارسی ، اقدام پژوهی فارسی اول ابتدایی ، اقدام پژوهی فارسی ابتدایی ، اقدام پژوهی درس ادبیات فارسی ، اقدام پژوهی ادبیات فارسی ، اقدام پژوهی درس فارسی ، اقدام پژوهی زبان فارسی ، اقدام پژوهی املا دوم ابتدایی ، اقدام پژوهی املا اول ابتدایی ، اقدام پژوهی املا اول دبستان ، اقدام پژوهی درس املا اول ابتدایی ، اقدام پژوهی املا پایه اول ابتدایی ، نمونه اقدام پژوهی املا اول ابتدایی ، اقدام پژوهی درس املا دوم ابتدایی ، اقدام پژوهی املا ابتدایی ، اقدام پژوهی درس فارسی ابتدایی ، اقدام پژوهی املا سوم ابتدایی ، اقدام پژوهی درس ادبیات فارسی دبیرستان ، اقدام پژوهی در درس ادبیات فارسی ، اقدام پژوهی درس زبان و ادبیات فارسی ، اقدام پژوهی ادبیات فارسی دبیرستان ، اقدام پژوهی در ادبیات فارسی ، اقدام پژوهی در مورد ادبیات فارسی ، اقدام پژوهی درس فارسی متوسطه اول ، اقدام پژوهی زبان فارسی دبیرستان ، اقدام پژوهی درس ،
+ تعداد بازدید : 105 |
نوشته شده توسط ali در دوشنبه 20 فروردين 1397 و ساعت 18:32